Iniciativa Popular Ciutadana a la Unió Europea (UE)

William Turner - The Blue Rigi Lake of Lucerne Sunrise
Les iniciatives populars a la UE són possibles des de la aprovació del Tractat de Lisboa, trobant-se la seva regulació al Reglament (UE) 211/2011 de 16 de febrer de 2011, sobre la Iniciativa Ciutadana Europea.

La regulació de les iniciatives ciutadanes permet als ciutadans de la UE proposar a la Comissió Europea que doni inici a la aprovació de determinada normativa. Cal recordar que l’òrgan de la UE amb capacitat per proposar l’aprovació d’una llei és la Comissió, tot i que després les propostes hagin de ser aprovades pel Parlament Europeu i el Consell Europeu.

El número de firmants necessaris es de 1.000.000 i aquestes firmes han de provenir de, com a mínim, un quart dels Estats membre de la UE. Es a dir, actualment de 7 Estats membre.

Els organitzadors han de ser ciutadans de la UE amb capacitat per votar a les eleccions al Parlament Europeu, a més hauran de constituir un Comitè amb membres procedents de 7 Estats membre diferents. Evidentment, aquests organitzadors han de coordinar les seves funcions per aconseguir firmes d’almenys un quart dels Estats membre.

Abans de començar la recollida de firmes la iniciativa ha de ser comunicada a la Comissió Europea. El termini per aconseguir el milió de firmes es de 12 meses a contar des de la data de registre de la iniciativa per part de la Comissió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.