Defensiva de la target via clàusules golden parachute en adquisicions hostils

Para la versión en castellano ir a este Link.

Hi ha una gran varietat de mesures per protegir-se, o evitar, adquisicions no desitjades per l'equip d'administració respecte a la companyia administrada per aquests. És a dir, que tercers adquireixin l’empresa gestionada pels administradors.

Entre les mesures existents com: increment dels llindars per a adoptar acords en seu de Junta General de socis, limitació del nombre màxim de vots per soci, recerca de contraofertes, clàusules de resolució contractual en cas de canvi de control a la companyia administrada (aquesta mesura és molt útil i alhora molt perillosa), i moltes altres, existeixen els anomenats golden parachutes.
The Giant Mountains - David Friedrich
Per golden parachute s'entén tot acord entre un administrador i la companyia, segons el qual en cas de rescissió unilateral del contracte per part de l'empresa, o per simple canvi de control, l'administrador rep una indemnització prou alta com per significar una despesa rellevant pels comptes de la potencial adquirent (també es poden incloure opcions de compra sobre accions/participacions, que tampoc seran ben rebudes pel potencial comprador). Cal remarcar que aquest tipus de clàusules, per si mateixes, no solen ser suficients per dissuadir un possible comprador. Per tant, quan una companyia vol aprovar mesures per protegir-se de potencials compradors no desitjats, l'ús d'un o diversos golden parachutes no pot ser l'única mesura adoptada. S’ha d’aprovar un paquet de mesures concretes i premeditades segons les característiques de cada empresa.

Al costat dels golden parachutes existeixen també els anomenats silver parachutes i tin parachutes, que segueixen la mateixa dinàmica que els primers, però que es dirigeixen a diferents càrrecs de la companyia.

Pel que fa als silver parachutes, aquests es refereixen a les indemnitzacions i altres drets resultants de la rescissió de contractes de gerents i altres alts càrrecs de la companyia situats per sota dels administradors (típicament el conseller delegat, o també els membres del consell de administració o administradors únics, solidaris o mancomunats).

La tercera classe són els tin parachutes. En aquest cas les indemnitzacions es refereixen als contractes de la plantilla de la companyia en general (treballadors assalariats). És a dir, si es produeix l'adquisició de la target per part d'un tercer, tots els treballadors de l'adquirida tenen el dret a percebre una indemnització. Aquesta mesura és especialment efectiva, sobretot si la quantitat a pagar als empleats multiplica diverses vegades el seu salari mensual i s'aplica automàticament pel simple canvi de control de la companyia (no per extinció laboral promoguda per l’adquirent).

Vistes les tres opcions sembla clar que l'opinió majoritària sobre quina opció és la més efectiva, i fins i tot justa, per agosarat que sigui utilitzar aquest terme, és la dels tin parachutes. A més, això té especial interès a la vista de les crítiques existents respecte a les quantioses indemnitzacions cobrades per multitud d'administradors d’empreses constructores fallides i entitats de crèdit. És a dir, si el cost de les indemnitzacions es reparteix entre tota la plantilla, equip directiu inclòs i de forma proporcional, la imatge tant de l'empresa com dels administradors es pot veure protegida, evitant les crítiques negatives de l'opinió pública.

Les mesures per evitar adquisicions no desitjades (bàsicament pels administradors) són típiques de les societats cotitzades i, en el seu cas, en concret es coneixen com a mesures defensives anti-OPA. D'aquest tipus d'operacions procedeix el conegut terme OPA hostil, encara que en realitat no existeix adquisició hostil com a tal, ja que tota OPA és aprovada pels socis lliurement (al menys per la majoria). En conseqüència, OPA hostil es refereix, en realitat, a les OPA no volgudes per l'òrgan d'administració.

Amb la finalitat de mantenir el control de la transmissió d'accions en els socis, existeixen les anomenades mesures de neutralització, però aquesta matèria no és objecte d'aquesta entrada, on només s'han volgut introduir els golden parachutes i les seves variants.

Comentarios