Sóc un govern autonòmic i necessito bancs amics


La relació entre el poder executiu i la banca és molt estreta, això ja ho sabem tots, prou clar ens ho estan deixant. Aquesta afirmació no s'ha de confondre amb la independència funcional, simplement, es tracta de dos subjectes econòmics amb relacions habituals i permanents.

A Catalunya el mercat bancari és un fet diferencial molt important, les caixes han tingut un paper principal en el desenvolupament de l’economia catalana, però a dia d’avui la crisi s’ha carregat aquestes figures històriques a Catalunya. Val a dir, però, que la conversió en bancs no ha estat directe. Si mirem La Caixa veurem que la via utilitzada és la creació de filials per dur a terme aquesta activitat financera, mentre la societat holding/ matriu segueix sent una caixa amb el control del banc.

El paper de les entitats financeres a l’estat espanyol pot ser una font important de poder autonòmic. Degut a la reforma del sistema financer, amb múltiples fusions i intervencions-nacionalitzacions, aquestes operacions poden derivar a un paper més rellevant de les entitats no centralitzades, o tot el contrari. Fins ara, sembla ser que la dinàmica passa per centralitzar el control financer a Madrid.

El govern de la Generalitat Valenciana ha quedat orfe després de perdre la CAM i el Banco de Valencia. En canvi, a Catalunya després de l’ensorrada d’Unnim i Caixa Catalunya, encara queda La Caixa com a pilar del sistema financer català, juntament amb el Banc Sabadell, que cada dia demostra més possibilitats de creixement. CaixaBank manté un nivell de solvència bo i també segueix creixent, bàsicament es tracta del banc de Catalunya i la Generalitat, la seva centralització seria el punt i final d’una característica històrica de l’economia catalana. Per contra, si participa de la nova onada de fusions assegurant-se el control de l’entitat resultant serà un pas endavant cap a la seva consolidació ja destacable.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.