El dret no importa a ningú, i menys els advocats

Hi ha advocats a per parar un tren, dos i tants com faci falta, en part perquè obtenir aquesta carrera a Espanya és barat i fàcil i, per altra banda, perquè molta gent es decideix per aquests estudis pensant que 1) l'advocacia és una professió ben pagada i 2) que el dret dóna un coneixement general molt útil per gran varietat de feines. En relació a aquest últim punt, és cert que el dret permet un coneixement general molt útil, però també ho és que per si sola no és garantia de cap èxit professional, ni tant sols per mantenir una carrera mediocre. Així mateix, l'exercici de l'advocacia a Espanya està immersa en un mercat extremadament competitiu, amb demanda de gran especialització i preus reduïts.
El Pati Blau - Santiago Rusiñol
Juntament amb la situació anterior, la prestació de serveis jurídics pateix de greus deficiències. Amb això em refereixo a que els clients, en la majoria dels casos, no tenen el coneixement necessari per valorar la qualitat del servei. Això es deu al fet que la prestació de serveis jurídics pot servir com a prevenció per reduir riscs legals que: 1) d'una banda no són coneguts pels clients i 2) tot i ser coberts prèviament poden resultar insuficients (alguns cops per la negligència de la part demandant que actua sense diligencia, per la mala actuació de l'Administració, per simples ganes de perjudicar a l’altra part, etc).

Per exemple, un servei jurídic d'alta qualitat en un judici perdut pot semblar un fracàs, però un servei jurídic mediocre pot amagar-se darrere un pronunciament judicial favorable al client. En altres ocasions, la redacció d'un contracte amb greus insuficiències jurídiques (per exemple per risc de clàusules nul·les si l'altra part les detecta, o de clàusules contràries al dret de la competència), pot no provocar efectes negatius. No obstant això, aquest servei hauria patit de greus deficiències, encara que el client no les hagués detectat ni patit directament al no existir materialització del risc implícit. De fet, aquesta crítica serà més llegida per juristes que per possibles clients (no coneixedors del dret ni lectors d’escrits jurídics), que són els que haurien de rebre el missatge.

En un moment com l'actual, on les empreses es centren en l'obtenció de resultats, els serveis jurídics, amb resultats abstractes, perden molt valor empresarial. Avui en dia les empreses, sobretot mitjanes i petites, que són la gran majoria del nostre teixit empresarial i PIB, es centren en dedicar el seu temps i diners en despeses i inversions que es puguin mesurar fàcilment, allunyant-se del compliment legal i la reducció de riscs jurídics.

Com hauria d’importar el dret a una societat desitjosa de resultadisme material immediat?

Aquesta forma d'actuar augmenta molt els riscs, com ja va passar amb la bombolla immobiliària, o la bombolla de les telecom, o en un futur probable la bombolla de les tecnològiques. És important que les empreses i particulars sàpiguen que davant un risc, ja sigui de crèdit, jurídic, d'inflació, etc, hi ha dues opcions: cobrir el risc o no cobrir el risc. Crec que cobrir els riscs és l'opció més beneficiosa per a les empreses, els particulars i la societat en general, donant estabilitat al dia a dia de la població.

En definitiva, la tendència actual, en què el dret i l'exercici de l'advocacia són percebuts com a simples despeses sense resultats directes en el compte corrent de la persona o entitat que sigui, em sembla un risc per a l'estabilitat econòmica i social. Comparant la percepció respecte al dret i la despesa en assessorament legal a països estables, com els Estats Units o Alemanya amb els existents a Espanya, ens podríem fer una idea de la preocupant situació d'aquesta comunitat en clara decadència política, econòmica i social.

L'excel·lència no s'aconsegueix donant valor únicament al que atorga ingressos immediats, sinó al treball continu al llarg del temps, amb creixement pausat però continu i estable.

Comentarios

Publicar un comentario