Competència judicial internacional en el divorci, separació i nul·litat matrimonial


La competència, el reconeixement i l’execució de les resolucions judicials en matèria matrimonial es regula pel Reglament 2201/2003. Aquesta norma busca una àmplia possibilitat d’estats competents amb la finalitat de facilitar la resolució d’aquests conflictes. Hem de tenir en compte que limitar els estats competents pot provocar greus perjudicis a les persones que volen separar-se o divorciar-se i la altra parella vol posar traves.

Per tant, l’art. 3 del Reglament 2201/2003, permet als òrgans dels següents estats resoldre els assumptes relatius al divorci, separació judicial i nul·litat matrimonial:
  1. Residència habitual dels cònjuges, o
  2. Últim lloc de residència habitual si un d’ells encara hi resideix, o
  3. Residència habitual del demandat, o
  4. En demanda conjunta la residència habitual d’un dels cònjuges, o
  5. Residència habitual del demandant si hi ha residit durant almenys un any immediatament abans de la presentació de la demanda, o només 6 mesos si coincideix amb la nacionalitat del demandant, o
  6. Lloc de nacionalitat d’ambdós cònjuges.
A més, l’art. 5 del Reglament permet a l’Estat membre que hagi dictat una resolució sobre la separació judicial serà competent per a la conversió d’aquesta resolució en divorci conforme a la llei d’aquest Estat. És a dir, si aquest últim preveu el divorci.

El mateix Reglament preveu una norma per si la distribució de competències vist no és suficient. Per aquests casos la competència es determinarà conforme a les lleis de cada Estat membre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.