Increment d’eficiència de l’equip directiu en operacions de fusió y adquisició (M&A)

Para ver la versión en castellano ir a este Link.

Una de les qüestions principals a tenir en compte en operacions de M&A és la correcta elecció entre les diferents formes d’estructurar l’equip directiu (òrgan d’administració) resultant de l’operació. Això pot donar lloc a un únic equip format per membres de l’adquirent, mantenir els equips directius per separat de conformitat amb el status quo, formar un equip directiu conjunt amb membres de l’adquirent i la adquirida, etc.

A la entrada del blog titulada “Clases de compraventas apalancadas” vam veure que aquest tipus d’operacions de M&A es poden classificar segons com s’estructuri l’equip directiu entre: MBO quan els administradors de la target segueixen sent l’equip directiu, MBI quan aquests es separen, o BIMBO quan es combinen administradors de la target i la adquirent (bidder).

En aquest anàlisi, que forma part de l’estudi de l’increment d’eficiència de l’equip directiu, i que s’integra en les moltes classes de sinergies, el que sembla més comú és que els directius de l’adquirent sobrevaloren la seva eficiència, acceptant com a una sinergia el valor que la seva experiència aportarà a la target, sigui quin sigui el sistema escollit per integrar o expulsar l’equip directiu de la target. No obstant això, en no poques ocasions l’adquirent ha d’aprendre a no sobrevalorar les seves qualitats i centrar-se en altres sinergies que compensin el cost de l’operació de M&A, perquè en cas contrari podrien incórrer en errors sobre, en especial, la millora de l’eficiència en l’òrgan d’administració, però també en la quantificació de l’estalvi operacional, l’increment de vendes i la integració de diferents polítiques empresarials entre les companyies afectades.

Comentarios