Més i millor Europa, el xoc de poders polítics a la UE i el free-riding


La situació econòmica mundial està pressionant Europa, i més específicament els països de la moneda única Euro per tal de que facin un pas endavant en el procés d’integració europea. Les demandes del mercat, és a dir prestadors, inversors, creditors i demés implicats, volen (especialment) que el BCE tingui més poder de decisió y que la unió fiscal sigui constituïda com abans millor.

Certament, com podem veure a l’entrada “El riesgo de impago en Europa es un caos”, la demanda internacional sobre aquesta unió real a Europa ja fa molt temps que hauria d’haver estat instaurada.

Un dels principals problemes que ha patit la UE és el free-riding dels Estats comunitaris. Si països integrants d’una comunitat saben que poden aprofitar-se de la seguretat d’un ens supraestatal tant potent econòmicament, la presa de riscos financers augmenta considerablement. La única sortida possible per evitar el comportament suïcida d’aquests free-rider, els tristament anomenats PIGS (Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya) al nord d’Europa, és reformar el sistema comunitari.

De totes maneres, val la pena destacar una cosa, alguns dels països nòrdics que tant recriminen als del sud han tingut una aportació a l’Unió Europea bastant reduïda, Estats com Itàlia i Espanya són dos dels membres que més han aportat econòmicament al creixement i finançament europeu. Sense ells Europa perd molt poder econòmic.

La sortida d’aquesta crisi europea, en gran part crisi política més que econòmica o fins i tot bancària passa per reformar l’actual sistema comunitari.  Un dels problemes d’aquest avenç europeu és l’equilibri de poders que sortirà d’aquest següent pas. La unió definitiva d’Europa provocarà una gran pèrdua de poder Estatal juntament amb un augment de poder de les institucions europees i el manteniment dels poders infraestatals. És a dir, les institucions de zones com els lands alemanys o les comunitats autònomes tenen més possibilitats de mantenir competències que els Estats que a dia d’avui els controlen (situació bastant curiosa). Aquest fet pot comportar un repartiment de poders que ara mateix costa d’imaginar.

En definitiva, la UE a dia d’avui no té una unió política, econòmica i fiscal prou avançada com per donar tranquil·litat als inversors. El problema és que els membres d’aquesta comunitat tenen por a perdre poder i això esta impedint dur a terme el pas que toca donar, la creació d’un Estat federal europeu, és a dir la veritable sortida d’aquesta crisi econòmica, financera, política, i en general, de credibilitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.